ધાર્યું કામ પૂર્ણ થતા જ રાધાનપુરથી ભક્ત આવ્યો મોગલધામ અને પછી કર્યું એવું કે જાણીને તમે પણ નવાઈ પામશો

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *