21000 રૂપિયા લઈને ભક્ત પહોંચ્યો મોગલધામ, જુઓ જણાવી એવી વાત કે તમે પણ બોલી ઉઠશો જય માં મોગલ

ધર્મ

માતા મોગલ ને યાદ કરીને ભક્તો છે પણ માનતા રાખે છે તે અચૂક પૂર્ણ થાય છે. જ્યારે પોતાની માનતા પૂરી થાય ત્યારે ભક્તો મોગલમાના ચરણે દોડી આવે છે. અત્યાર સુધીમાં મોગલમાના પરચા ના અનેક કિસ્સા તમે સાંભળ્યા હશે. આજે તમને એક આવો જ કિસ્સો જણાવીએ જેને જાણ્યા પછી તમે પણ બોલી ઉઠશો જય માં મોગલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *