મેલડી માતાજીના મંદિર બહાર સૂતો હતો યુવાન, પછી સવારે લોકોએ જે દ્રશ્ય જોયું તેને જોઈને રૂવાડા થઈ ગયા ઉભા, જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *