ઘણા સમયથી રૂપિયા અટકી જવાથી ચિંતામાં રહેતો હતો ભક્ત, પછી માં મોગલ ને યાદ કર્યા અને પછી થયું એવું કે જાણીને ચોંકી ઉઠશો

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *