માનતા પૂરી થતાં જ મોગલ ધામ પહોંચ્યો યુવક, તેને જોઈને મણીધર બાપુએ કહી એવી વાત કે જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *