માં મોગલએ આ યુવકનું એવું કામ પાર પાડ્યું કે યુવક પહોંચી ગયો આટલા લાખ લઈને મોગલધામ, પછી મણિધર બાપુએ જે કહ્યું એ જાણીને તમે ચોંકી ઉઠશો

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *